Hervormd Andel

Welkom

Hartelijk welkom op de site van de Hervormde gemeente Andel.

Deze site is bedoeld om u op de hoogte te houden van alles wat er in de gemeente gebeurt.

U als bezoeker hopen wij een indruk te kunnen geven van de doelstellingen en de activiteiten van de Hervormde Gemeente Andel. U als gemeentelid hopen wij mede via deze site op de hoogte te houden van het wel en wee van uw/onze gemeente. Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op

Wij hebben als Hervormde Gemeente in Andel een beroep uitgebracht op proponent B.J.W. Ouwehand uit Kampen.

Donderdag 20 september is de beroepsbrief afgegeven bij proponent Ouwehand. De periode van het beroep loopt tot donderdag 11 oktober. 

Eredienst en kennismaking

Zondag 30 september D.V. zal proponent Ouwehand  in de ochtenddienst in onze gemeente voorgaan, waarna u als gemeenteleden wordt uitgenodigd in De Ark. Daar kunt u het gezin Ouwehand ontmoeten en proponent en mevrouw Ouwehand de hand drukken ter bemoediging voor het nemen van hun beslissing om over te komen naar Andel. U bent van harte welkom! 

Maandag 1 oktober bezoekt het echtpaar Ouwehand ons, om nader kennis te maken met ons dorp en ook gesprekken te voeren met afgevaardigde personenvan het kringwerk tijdens de broodmaaltijd. Ter afsluiting zal er nog samenspraak zijn met de gehele kerkenraad. 

Wij vertrouwen dat onze drie-enige God de leiding heeft in dit hele proces en wij bij Hem ook onze verlangens in het gebed mogen neerleggen. 

Adres familie Ouwehand
Ter afsluiting zij nog vermeld dat het mogelijk is om ook een tussentijds kaartje/briefje of e-mail te sturen naar familie Ouwehand. 

Postadres:

Spaarbankstraat 24,

8262 PB Kampen.

 bjw_ouwehand @ solcon.nl

 

 

De Kerkdienst

Elke zondag zijn er kerkdiensten.

Wij nodigen u van harte uit om onze 
erediensten bij te wonen.
Zondagmorgen: 9:30
Zondagavond: 18:00

 

Adres:

Kerkstraat 2 

4281LL Andel