Nieuws

30 juli 2020
Gemeentedag / Save the day (zaterdag 12 september)
De gemeentedag staat gepland op zaterdag 12 september. Zet deze datum alvast in uw agenda! In deze coronatijd vinden we het als gemeente goed om toch een gemeentedag te houden. Dit uiteraard wel volgens de regels van het RIVM. Het wordt een spektakel van activiteiten, dus ga deze middag de uitdaging aan met elkaar. Ook hebben we een terras waar u onder het genot van een drankje kunt kijken naar de activiteiten. Dit alles vindt plaats, onder voorbehoud van goede weersomstandigheden, bij de familie Van Giessen (Hoge Maasdijk148). Meer info volgt te zijner tijd.

13 juli 2020
Nieuwsbrief en blogs ds. Vogelaar (Misi Sulawesi)
Op de website van de GZB treft u onder downloads de nieuwsbrief van juni 2020 aan van ds. Vogelaar (website Misi Sulawesi).
Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich aanmelden voor zijn nieuwsbrief. Dit kan ook via bovenstaande link onder 'blijf op de hoogte'. 
Ook schrijft ds. Vogelaar geregeld blogs die u kunt lezen op de website van de GZG (blogs). 
Meer informatie over het zendingsproject van ds. Vogelaar vindt u op deze site onder diaconaat, zending ds. Vogelaar.

Ds. Vogelaar juni 2020
15 mei 2020
Ontvang Voetiusberichten Andel wekelijk per e-mail: meld u nu aan

Het is vanaf nu mogelijk om Voetiusberichten uit onze gemeente wekelijks per e-mail te ontvangen. U kunt u hiervoor aanmelden op deze pagina

De berichten van onze gemeente die opgenomen zijn in Voetius krijgt u hiermee wekelijks kosteloos per e-mail toegezonden. Leest u liever de gehele Voetius (met alle berichten uit de regio)? Bekijk dan alle abonnementsvormen voor de mogelijkheden.

Voetius belangrijk communicatiemiddel
Voetius is één van de belangrijkste communicatiemiddelen die we als gemeente hebben. U leest hier over de aankomende diensten, collectes en activiteiten. Ook kunt u meeleven met gemeenteleden die moeiten kennen of iets te vieren hebben. De kerkenraad wil de berichten zo laagdrempelig mogelijk aanbieden. Het blijkt dat vooral jonge gezinnen geen abonnement hebben op Voetius. De stap van Voetius om een volledig digitaal abonnement aan te bieden, heeft hier weinig verandering in gebracht. Daarom heeft de kerkenraad besloten om een nieuwe optie beschikbaar te stellen: het per e-mail ontvangen van de Voetiusberichten Andel.

Verschil met ‘volledige Voetius’
Het belangrijkste verschil met de ‘volledige Voetius’ is dat deze e-mail alleen de berichten uit onze gemeente bevat (dus niet van de gehele regio). Aanmelden voor deze e-maildienst is gratis. Er is géén abonnement op Voetius nodig. U kunt u gemakkelijk aan- en afmelden. De e-maildienst voldoet aan de AVG-richtlijnen.

Toestemming privacy
De wekelijkse e-mail bevat precies dezelfde informatie als de berichten van onze gemeente in de volledige Voetius. We willen u er op wijzen dat als u toestemming geeft om genoemd te worden in Voetius (bijvoorbeeld bij ziekte of jubilea), u dan ook toestemming geeft om in deze e-mail genoemd te worden. Er is geen verschil tussen de berichten.

30 maart 2020
Geitenproject Nepal
Op zondag 1 maart is er gecollecteerd voor het Geitenproject in Nepal. Daarbij is een prachtig bedrag opgehaald waarvan geiten zijn gekocht. Op 19 maart jl. ben ik, Arjan de Groot, naar Arnakot geweest voor het Geitenproject. Arnakot is een klein bergdorpje in Nepal. Samen met de vrijwilligersorganisatie ‘KarmaFlights’ hebben we daar 17 volwassen geiten en 5 lammeren verdeeld onder arme families. Deze geiten hebben we gekocht bij een lokale boer van het geld dat is opgehaald bij de collecte. Er is gekeken naar welke families de geiten het meest nodig hadden. Wie welke geit zou krijgen, is uiteindelijk bepaald door loting. Na 2 jaar geeft elke familie weer een lam terug dat vervolgens wordt doorgegeven aan een ander gezin. Namens KarmaFlights, de inwoners van Arnakot en mijzelf, enorm bedankt voor uw bijdrage!
Klik hier voor een fotoimpressie en hier voor een filmpje vanuit Nepal.

4 augustus 2020
Ontwikkelingen omtrent het CORONAVIRUS
Gezien de maatregelen van de overheid om de besmetting met het coronavirus aan te pakken zijn de bijeenkomsten aangepast. Daarnaast geldt het zoveel mogelijk beperken van sociale contacten en het houden van afstand. Dit betekent ook voor ons als gemeente dat we genoodzaakt zijn om aanpassingen te doen in onze erediensten en activiteiten.

In dit alles mogen we ook in deze bijzondere tijd op God vertrouwen dat Hij als Hemelse Vader voor ons zorgt.

Gebruiksplan
Zolang de maatregelen van het RIVM van kracht zijn voor het samenkomen in de kerk is er een gebruiksplan actief. Hierin is beschreven hoe de anderhalve meter in acht genomen wordt en het kerkgebouw ingedeeld is. Daarnaast zijn andere keuzes verwoord die effect hebben op de manier waarop de eredienst plaatsvindt. 
Bekijk hier het gebruiksplan.

Erediensten (praktische invulling en registratie bezoekers)
Met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM kunnen er 60 tot 80 personen een dienst in de kerk bijwonen. U hoeft zich niet aan te melden. Het bijwonen van een dienst is afhankelijk van uw 'reguliere' zitplaats. Gezien vanaf de preekstoel is de kerk ingedeeld in drie vakken, te weten een linkervak, een middenvak en een rechtervak. In de ochtenddienst is één vak en in de avonddienst zijn twee vakken welkom om de dienst bij te wonen. Dit schema herhaalt zich elke drie weken. Heeft u geen 'reguliere' zitplaats, rekent u zichzelf dan tot het middenvak. De vakken die niet aan de beurt zijn kunnen vijf minuten vóór aanvang kijken of er nog plaatsen vrij zijn. Vanzelfsprekend blijven de erediensten ook via internet en kerktelefoon te volgen. Het schema voor het bijwonen van diensten voor de maand augustus ziet er als volgt uit:

 Datum     Ochtenddienst        Avonddienst         
2 aug  middenvak  linker- en rechtervak
9 aug  rechtervak  linker- en middenvak
16 aug  linkervak  midden- en rechtervak
23 aug  middenvak  linker- en rechtervak
30 aug  rechtervak  linker- en middenvak


Zoals u en jij ongetwijfeld hebben gehoord, mag er weer gezongen worden in de kerk. Iets om heel dankbaar voor te zijn. Door onze zang loven we God, worden we bemoedigd en bouwen we elkaar op in het geloof. We zijn ontzettend blij en dankbaar met de mensen die voor ons gezongen hebben, maar de samenzang hebben we met elkaar toch enorm gemist. Tegelijk zijn er mensen in onze gemeente die zich zorgen maken over het risico dat zingen heeft voor de verspreiding van COVID-19. Om die reden willen we als moderamen zo zorgvuldig mogelijk met dit thema omgaan. We hebben daarom besloten om de gemeentezang voorlopig te beperken tot het staande zingen van de slotzang. Hier zijn we zondag 2 augustus mee begonnen. Afhankelijk van de situatie willen we dit vanaf zondag 23 augustus uitbreiden naar het zangmoment na de preek. In september zal de kerkenraad vervolgens opnieuw de situatie bekijken.
Deze wijziging betekent wel dat we de bezoekers van de diensten moeten registreren. We vragen u dan ook om een klein briefje mee te brengen met daarop uw naam en adres. Het briefje (klik hier) kunt u downloaden en gebruiken. Een door uzelf opgestelde brief voldoet ook. Per huishouden is één briefje voldoende. Het kan verder geen kwaad om elkaar hier opnieuw aan de maatregelen van het RIVM te herinneren: blijf bij klachten thuis en houd je ook op het kerkplein aan de 1,5 meter richtlijn.

U bent van harte welkom om de erediensten bij te wonen!

De indeling wordt geëvalueerd en kan daarom aangepast worden. Houd daarom dit nieuwsbericht en Voetius in de gaten. 

Komende week
Zondag 9 augustus gaat in de ochtenddienst (09:30 uur) ds. Wolters uit Almkerk en in de avonddienst (18:00 uur) ds. Boer uit Rhenen voor. Van beide diensten vindt u de liturgie op de pagina Live/terugluisteren diensten.

Collectes
Na de dienst is er een collecte aan de uitgang. Bent u niet in de gelegenheid om de dienst in de kerk bij te wonen, dan willen we u vragen uw gaven over te maken. Meer informatie hierover leest u hier.

Kindernevendienst en kindercatechese
Er is weer kinderoppas en kindernevendienst. Breng uw kind(eren) voor aanvang van de dienst naar ''De Ark''. Dit geldt zowel voor de kinderen die naar de kinderoppas als voor de kinderen die naar de kindernevendienst gaan. Kinderen voor de kinderoppas graag bij de deur van de kinderoppas brengen. Kinderen voor de kindernevendienst graag tot onderaan de trap brengen, zodat ze zelf naar boven kunnen lopen. Kinderen die (nog) niet naar de kindernevendienst gaan, kunnen gebruik maken van het verhaal en de verwerking op de website. Klik hier voor het verhaal en de verwerking.

Kringwerk
Het kringwerk gaat tot nader order niet door.

Catechese
De catechese gaat zoveel mogelijk via digitale middelen door. De catechisanten zijn geïnformeerd.

Bezoekwerk
Het bezoekwerk bij ouderen en mensen met een zwakke gezondheid komt stil te liggen. Bij jongere personen wordt het bezoekwerk zoveel mogelijk beperkt; alleen noodzakelijke bezoeken worden afgelegd. Telefonisch contact met de predikant of wijkouderling is uiteraard wel mogelijk.

Net-Werk, coronahulp Andel
Helaas vraagt deze tijd veel van ons allemaal. Zeker voor de ouderen en kwetsbaren onder ons. Als we u kunnen helpen met een boodschap, de hond uitlaten of we kunnen een luisterend oor zijn, dan zijn we er voor u. Uiteraard moeten we de richtlijnen van het RIVM aanhouden en fysiek contact en bezoek vermijden. Wel kunnen we er voor zorgen dat u in ieder geval voorzien wordt van boodschappen. Ook een praatje op afstand is mogelijk. Bent u of kent u iemand die dit zou waarderen, of wilt u als vrijwilliger hier aan meedoen, neem dan contact op met C.J.A. (Corine) Timmermans, contact.
Voor meer informatie met betrekking tot Net-Werk, klik hier.

Bibliotheek ''De Akker'' gesloten i.v.m. zomervakantie
Bibliotheek "De Akker" is i.v.m. de zomervakantie gesloten. De eerste opening na de zomervakantie is op woensdag 2 september van 18:30 uur tot 20:00 uur. Met ingang van september (7 september) is de bibliotheek ook op de eerste maandag van de maand weer open.

Kaartenverkoop vrouwenvereniging 'Tabitha'
Het is goed dat er in deze tijd veel kaarten verstuurd worden. Omzien of aandacht voor elkaar. Nu er geen collectebonnenverkoop is en dus ook geen kaartenverkoop op die maandagavond, willen we de kaartenverkoop op een andere manier regelen. Als u kaarten wilt kopen, dan kunt u bellen naar mevrouw A.C.D. (Corrie) Kraaij, contact. Zij spreekt dan met u een tijd af wanneer u de kaarten in ''De Ark'' kunt komen uitzoeken en kopen.

Collectebonnen
In juli en augustus is er nog geen collectebonnenverkoop vanuit ''De Ark''. Heeft u collectebonnen nodig, dan kunt u deze bestellen bij A.A. (Aria) den Dekker, contact. Zij zorgt dan dat deze bij u worden gebracht. 

Omzien naar elkaar
Onze contacten als gemeenteleden onderling zijn op dit moment erg beperkt. Dit kan voor een aantal broeders en zusters tot een extra gevoel van eenzaamheid leiden. Wij vragen daarom uw speciale aandacht voor gemeenteleden die in deze situatie wel wat extra contact (op afstand) kunnen gebruiken. Helpt u mee in het omzien naar elkaar? Een (extra) telefoontje, berichtje of kaartje wordt vaak erg gewaardeerd. Wij vragen u ook nadrukkelijk voor hen en voor elkaar te bidden.

Niet iedereen heeft de beschikking tot het internet. We vragen u dit bericht zo veel mogelijk binnen onze gemeente te verspreiden onder gemeenteleden die geen internet hebben. Kent u gemeenteleden die zowel geen internet als kerktelefoon hebben en toch graag de diensten willen volgen? Wellicht kunt u samen luisteren. Als er geen andere mogelijkheid is, kan er contact worden opgenomen met de wijkouderling.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met uw wijkouderling.

Met broederlijke groet,
Uw kerkenraad

30 januari 2020
Brengt u te zijner tijd een bezoekje aan een gemeentelid?
In een christelijke gemeente hebben we oog voor elkaar. In de Bijbel wordt de gemeente wel eens vergeleken met een familie. Familie omdat we door God aan elkaar gegeven zijn. Om deze reden zorgen we in de gemeente voor elkaar. Wilt u uw steentje bijdragen door een bezoek te brengen aan mensen die eenzaam zijn of bij gemeenteleden bij wie dit gewenst is? Bij het bezoek staat ontmoeting en sociaal contact centraal. In het contactblad van februari 2020 (achter de login) staat beschreven wat het bezoekwerk inhoudt. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met ds. B.J.W. (Bart) Ouwehand, contact. Aanmelden kan bij de scriba, G.P. (Gerrit) Versteeg, contact

22 mei 2019
Hulp nodig of hulp bieden?
Hulp nodig omdat het even wat moeilijker gaat of iemand helpen in die situatie?
Kijk eens op Net-Werk naar de mogelijkheden om hulp te ontvangen of te bieden.

20 januari 2019
Facebook en Instagram volgen
Geen facebook, geen instagram maar toch op de hoogte blijven?
U kunt via deze website toch de laatste nieuwtjes op social media van de onze Hervormde Kerk, bibliotheek ''De Akker'' en de VakantieBijbelClub volgen.
(Voor het bezoeken van de facebookpagina's en het instagramaccount is inloggen niet vereist. Het zijn openbare accounts, zodat iedereen het laatste nieuws kan volgen).