Aanpassing plaatselijke regeling

06 mei 2024

In het contactblad dat afgelopen week verschenen is, staat een stuk over de plaatselijke regeling. De kerkenraad wil de plaatselijke regeling namelijk op twee punten aanpassen. De eerste aanpassing heeft te maken met de nieuwe situatie binnen het CVK. Vorig jaar hebben we het aantal ouderlingen-kerkrentmeesters teruggebracht van drie naar twee, en daarnaast hebben we de kerkordelijke mogelijkheid benut om twee kerkrentmeesters buiten het ambt te benoemen.

De tweede wijziging heeft betrekking op het aantal pastorale ouderlingen. De kerkenraad wil het aantal pastorale ouderlingen namelijk terugbrengen van zes naar vijf. Zoals we dat ook in het nieuwe beleidsplan hebben gesteld, is het verlenen van pastoraat in de eerste plaats een taak van heel de gemeente. We willen na de zomervakantie graag daarover met u en jou in gesprek. Daarnaast zien we dat het aantal mensen dat openstaat voor pastoraalbezoek door een ambtsdrager afneemt. Dit onderstreept het belang van onze gezamenlijke pastorale roeping, maar geeft ook ruimte om het aantal pastorale ouderlingen terug te brengen van zes naar vijf. Meer hierover kunt u in het contactblad lezen. Daarnaast organiseren we op woensdag 15 mei een inloopavond waar u terecht kunt met vragen en opmerkingen. Deze inloopavond wordt gehouden in de consistorie van 19.30 uur tot 20.30 uur. Mocht u niet in de gelegenheid zijn, maar wel vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de scriba. Zijn contactgegeven vindt u eveneens in het contactblad of op de website.

Sluiten