Live/Terugluisteren dienst

Kerkdienst volgen (beeld en geluid)
Als u op het logo van YouTube klikt, kunt u de kerkdiensten live, in beeld en geluid, volgen.
Het terugkijken en luisteren van eerder gehouden diensten is hier ook mogelijk. 

Youtube hervormde gemeente AndelKerkdienst volgen (luisteren)
In de onderstaande spelers kunt u een kerkdienst live volgen en/of een kerkdienst terugluisteren.
De bovenste speler gebruikt u voor de live te volgen diensten.
De onderste speler is voor het terugluisteren van eerder gehouden diensten. 

Live-uitzending

Uitzendingen archief

 
Collecte Hervormd Andel
In verband met de online-kerkdiensten tijdens de coronacrisis is er ook een alternatieve vorm van collecteren. Voor de drie reguliere collectes kunt u uw bijdrage in één keer doen. U kunt uw gift zelf overmaken naar NL59 RABO 0373 7151 61 t.n.v. het C.v.K Hervormde gemeente Andel.Van de opbrengst is 1/3e bestemd voor de diaconie en 2/3e voor kerk en eredienst. Indien u een andere verdeling wenst, dient u dit nadrukkelijk te vermelden.

Kindernevendienst
Klik op deze link om het programma/de werkjes van de kindernevendienst te downloaden.

Liturgie zondag 17 januari, 9:30 uur
Afkondigingen
Psalm 89:1 en 7
Votum en groet
Psalm 43:3 en 4
Tien Geboden / Geloofsbelijdenis
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Johannes 2:1-12
Psalm 115:1 en 6
Preek: Johannes 2:1
Lied 95:1, 3 en 4 
Dankgebed en voorbeden
Lied 276
Zegen

Liturgie zondag 17 januari, 18:00 uur
Afkondigingen
Lied 301
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 63:1
Geloofsbelijdenis
Gebed bij opening Heilige Schrift
Schriftlezingen:
- 1 Samuel 3:1-10 en 19
- Johannes 1:35-42
Psalm 84:1 en 2
Preek
Psalm 138:1
Dankgebed en voorbeden
Lied 170:1 en 2
Zegen