Live/Terugluisteren dienst

Kerkdienst volgen (beeld en geluid)
Als u op het logo van YouTube klikt, kunt u de kerkdiensten live, in beeld en geluid, volgen.
Het terugkijken en luisteren van eerder gehouden diensten is hier ook mogelijk. 

Youtube hervormde gemeente AndelKerkdienst volgen (luisteren)
In de onderstaande spelers kunt u een kerkdienst live volgen en/of een kerkdienst terugluisteren.
De bovenste speler gebruikt u voor de live te volgen diensten.
De onderste speler is voor het terugluisteren van eerder gehouden diensten. 

Live-uitzending

Uitzendingen archief

 
Collecte Hervormd Andel
In verband met de online-kerkdiensten tijdens de coronacrisis is er ook een alternatieve vorm van collecteren. Voor de drie reguliere collectes kunt u uw bijdrage in één keer doen. U kunt uw gift zelf overmaken naar NL59 RABO 0373 7151 61 t.n.v. het C.v.K Hervormde gemeente Andel.Van de opbrengst is 1/3e bestemd voor de diaconie en 2/3e voor kerk en eredienst. Indien u een andere verdeling wenst, dient u dit nadrukkelijk te vermelden.

Kindernevendienst
Klik op deze link om het programma/de werkjes van de kindernevendienst te downloaden.

Liturgie 25 oktober, 09:30 uur
Afkondigingen
Lied 301:1
Votum en Groet
Psalm 56:5
Wetslezing
Gebed om de Heilige Geest
Schriftlezing: Filippenzen 2:5-18
Muzikaal intermezzo
Preek, thema: Apart gezet voor Jezus
Lied 279
Dankgebed en voorbede
Psalm 145:2
Zegen

Liturgie 25 oktober, 17:00 uur
Kinderdienst