Live/Terugluisteren dienst

Kerkdienst volgen (beeld en geluid)
Als u op het logo van YouTube klikt, kunt u de kerkdiensten live, in beeld en geluid, volgen.
Het terugkijken en luisteren van eerder gehouden diensten is hier ook mogelijk. 

Youtube hervormde gemeente Andel

Kerkdienst volgen (luisteren)
In de onderstaande spelers kunt u een kerkdienst live volgen en/of een kerkdienst terugluisteren.
De bovenste speler gebruikt u voor de live te volgen diensten.
De onderste speler is voor het terugluisteren van eerder gehouden diensten. 

Live-uitzending

Uitzendingen archief

 
Collecte Hervormd Andel
In verband met de online-kerkdiensten tijdens de coronacrisis is er ook een alternatieve vorm van collecteren. Voor de drie reguliere collectes kunt u uw bijdrage in één keer doen. Hiervoor zijn er verschillende opties:
1. U kunt uw gift zelf overmaken naar NL59 RABO 0373 7151 61 t.n.v. het C.v.K Hervormde gemeente Andel.
2. Als u HIER klikt, komt u in een iDEAL-omgeving. Hier kunt u zelf de hoogte van uw gift bepalen en overmaken.
3. U kunt de QR-code scannen met uw mobiel of tablet, u komt dan in dezelfde iDEAL-omgeving.

Van de opbrengst is 1/3e bestemd voor de diaconie en 2/3e voor kerk en eredienst. Indien u een andere verdeling wenst, dient u dit nadrukkelijk te vermelden. Dit kan alleen bij optie 1.

QRcode collecte hervormdandel

 

Kindernevendienst
Klik op deze link om het programma/de werkjes van de kindernevendienst te downloaden.

Liturgie 9 augustus, 9:30 uur
Afkondigingen
Lied 122:1
Votum en groet
Psalm 92:1
Wetslezing
Gebed om de opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Esther 6-7:6
Psalm 92:5
Preek
Muzikaal intermezzo 
Dankgebed
Lied 235:1
Zegen

Liturgie 9 augustus, 18:00 uur
Afkondigingen
Psalm 100:2
Stil gebed, votum en groet
Psalm 139:1
Geloofsbelijdenis
Gebed om de opening van het Woord en verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezingen: Psalm 23, Johannes 10:11-16 en 27-30
Lied 43:2
Preek, thema: Psalm 23
Muzikaal intermezzo (Lied 884 uit de bundel van Johannes de Heer, Mijn Herder is de Heere God)
Dankgebed en voorbeden
Psalm 79:7
Zegen