Catechisatie

Kindercatechese

Elke zondagavond om 18.00 uur is er voor de kinderen van 8 t/m 12 jaar (groep 5 t/m 8 van de basisschool) kindercatechese in ''De Ark''. De bijeenkomst duurt ongeveer een uur en een kwartier. De kinderen kunnen in ''De Ark'' blijven tot de kerkdienst is afgelopen. Bij de kindercatechese leren de kinderen over God, de bijbel, liederen, de kerk en de kerkelijke traditie. Omdat kinderen in de hoogste groepen leergierig zijn, willen we in deze leeftijd een fundament leggen voor hun verdere leerweg in het geloof.
De kindercatechese is een leuke en intieme groep van kinderen. Vanwege het leeftijdsverschil van de kinderen is het goed om het programma hierop af te stemmen. Daarom wordt de leiding elke avond gevormd door twee personen. Groep 5 & 6 en 7 & 8 gaan los van elkaar verder in op het onderwerp van die avond.

Follow Me & Follow Me Next catechese

Catechisatie vormt een belangrijk onderdeel van het gemeentewerk.
In deze ontmoetingen wordt aan de hand van de methode Follow Me (12+) en Follow Me next (16+) in gesprek gegaan over de vele aspecten van het christelijk geloof met de tieners en jongeren.
De bijeenkomsten worden plenair begonnen met zang, gebed, collecte en een presentatie over een onderwerp. Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst wordt het onderwerp in vaste kleine groepjes verder besproken onder leiding van een vaste mentor.

Catechese dinsdagavond:
Vanaf 19.00 uur Follow Me voor tieners van 12 tot 16 jaar bij L.M. (Martin) de Groot.

Catechese maandagavond in ''De Ark'':
Vanaf 19.00 uur Follow Me next voor jongeren vanaf 16 jaar

De catechisanten dienen zelf een bijbel, een pen en geld voor de collecte mee te brengen.

Belijdeniscatechese

Het is elk jaar weer erg mooi als gemeenteleden zich aanmelden voor de belijdeniscatechese. Het is waardevol om een winterseizoen lang wekelijks met elkaar op te trekken. In een seizoen worden op deze avonden alle kernpunten van het christelijk geloof besproken, uitgediept, bevraagd en uitgelegd. De avonden beginnen met een gesprek naar aanleiding van een bijbelgedeelte. Vraag gerust eens aan iemand die recent belijdenis heeft gedaan hoe diegene deze catechese heeft ervaren.

Wat is belijdenis doen? Belijdenis doen is niet aangeven dat je een perfecte gelovige bent, dat je alles begrijpt van God en het geloof of dat je belooft voortaan beter te gaan leven. Belijdenis doen is belijden wie Jezus Christus is, wat Hij doet en heeft gedaan en wat dát betekent voor jouw leven. Het volgen van belijdeniscatechese is geen verplichting om daarna ook belijdenis te doen. Tegelijk hopen we natuurlijk dat het verlangen groeit om je ‘jawoord’ uit te spreken en dat je niet zonder Jezus Christus verder wilt. Je bent van harte welkom! Er staan prachtige beloften in de bijbel die aangeven dat God ernaar uitziet dat je Zijn Naam belijdt voor de mensen en dat Hij je met Zijn Geest daarin zal bijstaan.

Een oproep aan iedereen die er nog nooit aan toe is gekomen om belijdenis te doen. Ook als je al wat ouder bent, ben je van harte uitgenodigd om erover na te denken om deze catechese te gaan volgen. Mocht de vaste wekelijkse avond niet uitkomen, dan kan er ook een andere dag/tijd worden besproken. Ter overweging een artikel van dr. J.M. Burger wat in theologisch tijdschrift Kontekstueel stond: ‘Ook een kinderdoop is een geloofsdoop, waarbij aan de doopouders met de doopvragen vóór de doop opnieuw een geloofsbelijdenis gevraagd wordt. Omdat we niet op het geloof van een ander kunnen blijven teren, vraagt deze doop om een persoonlijke geloofsbelijdenis van de dopeling.’ Ds. L.M. Vreugdenhil (Discipelschap, p.142-143) zegt daarover: ‘Bijbel en kerkgeschiedenis leerden ons dat de openbare geloofsbelijdenis in de eerste plaats, voor wie als kind gedoopt werd, een uitgesteld onderdeel is van de doopliturgie. De kinderdoop vraagt om dit persoonlijke geloofsantwoord, het hoort er wezenlijk [!] bij’.
De belijdeniscatechese wordt op een in onderling overgekomen dag, tijd en plaats gegeven.

Heb je vragen of wil je er een keertje over doorpraten, dan kan dat natuurlijk. Graag zelfs!

ds. B.J.W. (Bart) Ouwehand

Sluiten