Kringwerk

Gemeente Groei Groep

Wat is GGG?
De Gemeente Groei Groep (GGG) is een vorm van gemeenteopbouw waarbij het gaat om te groeien in geloof en gemeenschap. De groep bestaat uit gelovige en geïnteresseerde mensen die regelmatig samenkomen om te luisteren naar Gods Woord. Samen wordt gebeden en gesproken over het geloof naar aanleiding van een boekje.

Wat is het doel van de GGG?
Het groeien in ons geloof en in gemeenschap.

Wat houdt de GGG in?
Eens in de veertien dagen komen we bij iemand thuis samen. Eerst drinken we gezamenlijk koffie met wat lekkers. Daarna wordt de avond geopend met gebed, een stukje lezen uit de bijbel en eventueel het zingen van een lied. De leiding van de avond rouleert onder de leden. Naar aanleiding van de gesprekspunten uit het boekje "Stage lopen bij Jezus" gaan we met elkaar in gesprek. Aan het einde van de avond wordt er afgesloten met gebed. Daarna is er nog ruimte om even na te praten.
Meer informatie of een avond bijwonen?

Mannenkring

De mannenkring is een ontmoetingsplek voor mannen van verschillende leeftijden (van jong tot oud en alles daartussenin), die samenkomen op zaterdagochtend van 08.00 uur tot 10.00 uur. De ochtend wordt begonnen met een lekker stevig ontbijt. Na het ontbijt gaan we met elkaar in een ontspannen sfeer in gesprek over een bijbels thema. Het gesprek wordt gevoerd van hart tot hart over ons leven met God en alles wat daarmee samenhangt: vallen en opstaan, strijd en dankbaarheid, tijd om te lachen en tijd om te huilen, moeite, zorg en blijdschap. Bij deze samenkomst gaat de bijbel open en wordt er verlangd dat deze ontmoeting bemoediging en inzichten geeft in wat het evangelie met ons leven doet. Het zijn altijd mooie ochtenden en het is zeker de moeite waard om het weekend op deze wijze met andere mannen te beginnen. De kring staat altijd open voor nieuwe gezichten! Kom gerust een keer kijken, mee-eten en meepraten! De mannenkring wordt één keer per maand gehouden op zaterdagochtend van 08.00 tot 10.00 uur in ''De Ark''.

Bijbelkring

(Op maandagmiddag en maandagavond)
Belangrijk voor een christen is dat hij of zij zich persoonlijk verdiept en bezig houdt met het Woord van God. Daarbij is het goed te weten dat de boeken in de bijbel oorspronkelijk bedoeld zijn om te worden voorgelezen en te worden besproken in een gemeenschap van gelovigen. De bijbelkring is een goede gelegenheid om dit in de praktijk vorm te geven om als gemeenteleden te luisteren naar Gods Woord en daar met elkaar over door te spreken. In 2 Timotheüs 3:16-17 staat dat 'heel de Schrift door God is ingegeven en nuttig is om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.' Er zijn twee bijbelkringen: De bijbelkring op maandagmiddag wordt geleid door ds. B.J.W. (Bart) Ouwehand (15.00 tot 16.30 uur). Deze kring is in het bijzonder voor de wat oudere gemeenteleden. Als u vervoer nodig heeft, kunt u contact opnemen met ds. A. (Ad) Naijen. Ook 's avonds wordt de bijbelkring geleid door ds. B.J.W. (Bart) Ouwehand. Deze samenkomst begint om 19.30 uur. De bijbelkring komt één keer per maand samen in ''De Ark''. De bijbelkring is wat betreft leeftijd heel breed: van jong volwassenen tot en met ouderen. Allen van harte welkom!

LEV-kring (Leren En Vieren voor jongeren)

De LEV-kring is opgericht voor jonge, belijdende leden. Als je belijdenis hebt gedaan en je zoekt naar verdieping, ontmoeting, gesprek en geloof, dan ben je op de LEV-kring op de juiste plek. Op de LEV-kring komen gemeenteleden in de leeftijd van ongeveer 19 tot 39 jaar. Het woord ''LEV'' staat voor ''Leren En Vieren voor jongeren''. Leren en Vieren wie God is, wat het evangelie inhoudt en wat dat betekent voor het leven van elke dag. LEV is ook een Hebreeuws woord, dat ''hart'' betekent. Op deze kring is er ruimte om van hart tot hart met elkaar te spreken over je relatie met God, wat je moeite er mee is en wat je hoop geeft. Mooi om zo in gesprek te zijn met leeftijdsgenoten in een ontspannen sfeer. We zingen, bidden, lezen, praten, discussiëren en lachen met elkaar. We gebruiken een actueel bijbelstudieboekje voor de inleidingen. We zien ernaar uit om ook jou hier te ontmoeten. Je bent van harte welkom!

De LEV-kring wordt één keer per drie of vier weken gehouden op vrijdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur bij één van de deelnemers thuis.

Sluiten