Disclaimer

De Hervormde Kerk Andel doet er alles aan om de informatie op deze website up-to-date te houden.
Desondanks kan het voorkomen dat informatie verouderd, achterhaald of onjuist is. De Hervormde
Kerk Andel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik
van de informatie op deze website.

Op alle materialen die op en via deze website worden aangeboden, rust auteurs- en eigendomsrecht.
Deze website of (delen van) haar inhoud mogen op geen enkele wijze elders worden gepubliceerd,
tenzij de Hervormde Kerk Andel vooraf schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Sluiten