Praktische informatie

Het adres van onze kerk is Kerkstraat 2 in Andel. De reguliere zondagse diensten zijn om 09.30 en 18.00 uur.

Kinderoppas

Elke zondagochtend alsook bij speciale kinderdiensten is er tijdens de ochtenddienst kinderoppasdienst voor de kinderen van 0 tot 4 jaar. Vanaf een half uur voor aanvang van de kerkdienst (9.00 uur) zijn de kinderen welkom in “De Ark”. Ouders, die graag samen naar de kerk willen, kunnen hun kind(eren) dan brengen. Een wisselend team van drie personen (een passende combinatie van ouders/tieners) zorgt voor de kinderen. De allerjongsten worden spelend bezig gehouden. Aan de peuters wordt een eenvoudig programma aangeboden. Er wordt een verhaal gelezen, gezongen en muziek geluisterd of zelf gemaakt. Daarna maken ze een werkje of kleurplaat.

Kindernevendienst

Tijdens de ochtenddienst is er voor kinderen van groep 1 t/m 4 van de basisschool kindernevendienst. De kinderen gaan na het eerste gebed met de leiding uit de kerk naar ''De Ark'' voor een dienst op hun eigen niveau. De kinderen zingen samen liedjes, bidden en luisteren naar een bijbelverhaal. Aansluitend bij het thema maken of doen de kinderen een verwerking samen met de leiding. Voor het slotlied komen de kinderen weer terug in de kerk.

Kinderen die nog geen 4 jaar zijn, maar die al wel bij het eerste deel van de kerkdienst zijn, kunnen ook met de kinderen van de kindernevendienst mee de kerk uit. Deze kinderen worden bij de kinderoppas gebracht. Daar blijven ze tot het einde van de dienst. De ouders kunnen hun kind(eren) dan na de dienst in ''De Ark'' ophalen.

Kosters

Het kosterwerk wordt beurtelings gedurende een week (van zondag t/m zaterdag) uitgevoerd door verschillende kosters.

Organisten

Het orgel wordt tijdens de kerkdiensten bespeeld door een steeds variërend aantal organisten die volgens een halfjaarlijks rooster worden ingepland. Momenteel beschikken wij over zes organisten die voor een vaste overeengekomen vergoeding de diensten begeleiden.
De coördinatie van de organisten wordt ter ondersteuning van het College van Kerkrentmeesters uitgevoerd door: W.W. (Wim) Hoesen.

Sluiten