Predikant

IMG_2271_2

Mijn naam is Bart Ouwehand. Ik ben in 1984 in Leiden geboren. Daarna ben ik al snel naar Zuid-Afrika verhuisd, waar ik een groot deel van mijn jeugd heb doorgebracht.

Ik heb theologie gestudeerd aan de PTHU in Amsterdam. In deeltijd, want daarvoor heb ik de lerarenopleiding aardrijkskunde gedaan en tijdens mijn studie ben ik blijven werken als docent aardrijkskunde in het voortgezet onderwijs.

Mijn drijfveer om predikant te worden ligt in het wonder dat God in Jezus Christus naar verloren mensen omziet. Die boodschap wil ik laten horen, maar ook handen en voeten geven in het pastoraat en de andere activiteiten waar ik bij betrokken ben.

Wilt u eens praten over levens- of geloofsvragen, of over een doopdienst, een huwelijksviering of een uitvaart?

U kunt me bereiken via 0183 - 51 48 76 of u kunt me een mailtje sturen.

Sluiten