Diaconaat

Welkom op de pagina diaconaat van de Hervormde Gemeente te Andel. Diaconaat lijkt vaak erg ver weg, maar is juist o zo dicht bij. Wij proberen als diaconie de gemeente mee te nemen in actief diaconaat bedrijven. Bijvoorbeeld door middel van 3 lange termijn projecten: een dichtbij, een in Nederland en een project wereldwijd. Lees vooral verder in op onze pagina, hier hopen we duidelijk te maken wat we doen, en hoe we dat doen. En dit allemaal als volgers van onze Heer: Jezus Christus.

Visie, Missie en Passie

Visie
Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.

Johannes 16:33

De wereld om ons heen verandert continue en de verschillen tussen arm en rijk worden steeds groter, niet alleen regionaal maar ook wereldwijd. Hierbij biedt het geloof houvast en zekerheid. God is groter dan de wereld. Bij Hem is er dan ook rust te vinden in alle omstandigheden. Juist ook als die omstandigheden moeilijk zijn. De kerk is hierbij een plek waarbij hulpbehoevenden rust kunnen vinden. Wij hopen op en bidden om een gemeente en diaconie waar mensen midden in een onstuimige wereld hulp, rust en zekerheid vinden. Hulp rust en zekerheid in geloof, en door de gemeente die hen omarmt met liefde, hulp en middelen.

Missie
Bezit voegt veel vrienden toe, maar een arme wordt van zijn vriend gescheiden.

Spreuken 19:4

De missie van de diaconie in Andel is om er te zijn voor de hulpbehoevenden, ver weg maar zeker ook dichtbij. Hierbij helpt de diaconie niet alleen met middelen, maar ook met diensten. Onze Bijbelse roeping, om mensen in (financiële) problemen te helpen, probeert de diaconie zo goed mogelijk uit te voeren. Dit doet ze door zoveel mogelijk mensen uit de gemeente te betrekken bij het helpen van onze hulpbehoevende naasten. Heb je naaste lief zoals jezelf, vanuit die opdracht probeert de diaconie haar taak zo goed mogelijk uit te voeren.

Passie
En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden, maar had ik de liefde niet, het baatte mij niets.

1 Korinthe 13:3

Wat doet de diaconie zoal?

De diaconie helpt de armen vanuit de liefde die Jezus ons heeft getoond aan het kruis. Heb u naaste lief als u zelf is onderdeel van het grootste gebod. En dit is de basis voor het helpen van de ander. Compassie en medeleven zijn naast de middelen en diensten de belangrijkste waarden die de diaconie wil bieden aan hulpbehoevenden.

 • Zamelt geld in door middel van collecten en acties
 • Speelt een verbindende rol daar waar de diaconie niet zelf kan helpen
 • Biedt praktische hulp
 • Heeft aandacht voor ouderen en weduwen
 • Ondersteunt diaconale doelen: regionaal, landelijk en wereldwijd
 • Ondersteunt het werk van ds. Vogelaar op Sulawesi

Beleidsplan Diaconie Hervormd Andel

Elke vergadering wordt het beleidsplan aangehaald en een thema besproken. Zo wordt op dit moment het beleidsplan 2024 – 2027 uitgevoerd.

Wanneer een punt is aangepakt moet het doorlopend terugkomen op de agenda tijdens diaconievergaderingen. Hiervoor is een jaaragenda opgesteld zo dat elk punt jaarlijks terugkomt.

Jaaragenda

 • 2024: Netwerk, inrichten website & organisatie
 • 2025: Verzamelen middelen & jeugd
 • 2026: Faciliteren en toerusten & creëren meerwaarde
 • 2027: Lange termijn doel

Mocht u het beleidsplan willen inzien, neem dan vooral contact met ons op. Dan lichten we het ook graag toe!

Nieuwsbrieven Diaconie Hervormd Andel

Het College van Diakenen

De diakenen krijgen ondersteuning van de heer H. (Huib) Bouman voor het technische gedeelte en beheer van de kerktelefoon.

Diakenen

 • Jannick Pelle
 • Adriaan Paans
 • Jonathan Verwijs
 • Tony Vos

De diakenen krijgen ondersteuning van de heer H. (Huib) Bouman voor het technische gedeelte en beheer van de kerktelefoon.

Het bankrekeningnummer (IBAN) van de diaconie van de Hervormde Gemeente te Andel is NL02 RABO 0341 5154 85.

Bloemengroet

De diaconie verzorgt de organisatie van de bloemengroet. De bloemen zullen 's zondags voor in de kerk staan. Met een hartelijke groet van de gemeente worden de bloemen naderhand bezorgd bij bijvoorbeeld aan huis gebonden of zieke mensen uit de gemeente of het dorp, bij iemand die iets te vieren heeft, iemand die steun kan gebruiken, of bij iemand die door de gemeente om een andere reden een bloemetje moet ontvangen.
Ach, een bloemetje zult u zeggen. Maar we weten dat het meestal heel erg gewaardeerd wordt. Het gevoel dat men aan je denkt, hoewel velen helemaal niet weten dat je het zo nodig had.
Kent u iemand die een steuntje/bloemetje van de gemeente wel kan gebruiken? Laat het ons weten! Geef naam, adres en reden op.
Wanneer u het leuk vindt om af en toe een boeket bij iemand te bezorgen dan horen we dat ook graag. Reactie graag naar diaken A.P. (Adriaan) Paans.

Contactpersoon:
​Adriaan Paans

ISDD

ISDD staat voor Interkerkelijke Stichting voor Diaconale Doeleinden in het Land van Altena. In deze stichting zijn de 23 kerken in het Land van Altena vertegenwoordigd. Hieronder ook de Hervormde Gemeente Andel. De stichting is eigenaar van de 'Knotwilg' te Almkerk waar meerdere zorginstellingen één of meerdere kantoorruimten huren.
Na aftrek van de vaste kosten, blijft er jaarlijks een bedrag over. Zij is hiermee diaconaal bezig. Hiermee wordt de jeugd uit de eigen streek, die iets wil betekenen voor de arme of zorg behoevende medemens, ondersteund (bijvoorbeeld werkvakanties). Ook steunt zij, door tussenkomst van maatschappelijk werkers, mensen die in moeilijkheden zitten. Daarnaast worden vakanties voor gehandicapten en wereldwijd diverse projecten ondersteund. Verscheidene jongeren uit onze gemeente hebben hier al een beroep op kunnen doen. Voor informatie kunt u terecht bij diaken A.G. (Tony) Vos.

Contactpersoon:
​Tony Vos

Wat is "Net-Werk"

Het doel
Het doel van Net-Werk is dat we naar elkaar omzien, kerkelijk of niet kerkelijk, samen een gemeenschap vormen en elkaar steunen en helpen op het moment dat het even wat moeilijker gaat.

Op welke manier kan Net-Werk hulp bieden?
Administratie
​Hulp bij het bijhouden van de correspondentie met instanties.

Maaltijden

​Hulp bij tijdelijke uitval bij de voorbereiding van de maaltijd.

Klusjes
​Hulp bij kleine klusjes waarvoor geen gespecialiseerde kennis nodig is, bijvoorbeeld het wisselen van een lamp of een lijstje ophangen.

Vervoer
​Verzorgen van vervoer voor een bezoek aan het ziekenhuis, de tandarts, de fysiotherapeut, doktersbezoek of begeleiding wanneer de hulpvrager moeilijk ter been is.

Gezelschap
​Een bezoekje en een gesprek, samen op pad gaan, naar de film of een hobby beoefenen.

Contactpersonen:
Hebt u hulp nodig of wilt u hulp bieden aan degene die dit nodig heeft? Neem contact op:

 • Adriaan Paans 0613522676
 • Alise Roza 06-23997820
 • ​E-mai​l: netwerk.andel@gmail.com
Sluiten