Clubwerk

Spirit Kids (8-12 jaar)

Tussen oktober en april zijn er zeven educatieve, creatieve en zinderende, maar bovenal gezellige activiteiten voor de jongeren in Andel van groep 5 tot en met 8. Het is een plaats waar kinderen op een leuke en ontspannen manier met het geloof bezig kunnen zijn. Het is laagdrempelig, zodat ook kinderen die niet gewend zijn naar de kerk te gaan en weinig van het geloof afweten, zich er thuis voelen.
Iedere keer is er voor hen een gevarieerd programma met onder andere bijbellezen, luisteren naar een verhaal, zingen, opdrachten, spellen en knutselen. De contributie voor een seizoen bedraagt €15,00 te betalen aan het begin van het seizoen.

12+ Tienerclub

(vrijdagavond van 19.30 uur tot ± 22.00 uur)
De 12+ club is er voor jongeren van 12 tot 16 jaar. Deze club komt eens in de veertien dagen op vrijdagavond samen.
Het doel van de avonden is ontmoeting met elkaar en leren gemeente te zijn van de Heere. Eerst wordt er gezellig gekletst, wat fris gedronken en wat lekkers gegeten. Vervolgens wordt er met elkaar gebeden en wordt vanuit de bijbel een (actueel) thema behandeld. Een avond bevat daarnaast sport/spel (bijv. darten, tafeltennissen, tafelvoetbal), toneel, film of een andere activiteit. Soms ondersteunt een activiteit het thema, soms is de activiteit een aanvulling op het samenzijn.
Regelmatig is er een avond waarbij een bezoek gebracht wordt aan de TOV-avond van de HGJB. Ook de activiteiten bowlen, schaatsen of een dropping komen af en toe langs. Ieder jaar wordt ook meegedaan met Sirkelslag van JOP, een interactieve avond vanuit de eigen clubruimte met allerlei opdrachten.

De 12+ helpt aan het einde van het jaar ook mee met de oliebollenactie. Met deze actie wordt een project van de HGJB gesteund.

De kosten voor de 12+ club bedragen €2,00 per avond. Bij bijzondere activiteiten kunnen de kosten hoger zijn.

Tienerfriends

Naast de gewone clubavonden zijn de tieners vanaf 12 jaar ook wekelijks welkom bij stichting Tienerfriends in Sleeuwijk. Bij Tienerfriends komen jongeren bij elkaar uit het hele Land van Heusden en Altena. Ook hier worden allerlei actuele onderwerpen behandeld, gezien vanuit Gods Woord. Naast de wat serieuzere activiteiten organiseert de stichting ook regelmatig laagdrempelige activiteiten om zo contact te leggen met verschillende jongeren uit de regio. Deze avonden vinden meestal plaats op het schip "Friendship" van Tienerfriends dat gelegen is aan de Hoef 12 in Sleeuwijk. Kijk voor de actuele gegevens op www.tienerfriends.nl.

VakantieBijbelClub (VBC)

Ieder jaar wordt in de herfstvakantie een vakantiebijbelclubdag georganiseerd. De vakantiebijbelclub is laagdrempelig, bedoeld voor alle kinderen van de basisschool en heeft een evangeliserend karakter. Het ochtendprogramma richt zich op de jonge kinderen en het middagprogramma op de oudere kinderen. In beide groepen staat een verhaal uit de bijbel centraal. Daaromheen worden liedjes gezongen, spellen gespeeld, workshops gedaan en er wordt geknutseld. 's Avonds is er een afsluitend programma voor de kinderen, ouders en belangstellenden. De zondag voor of na de vakantiebijbelclub wordt in de kerk aandacht besteed aan het thema. Volg de VakantieBijbelClub op Facebook!

Sluiten