Preekbespreking

10 december 2023, 11:00 uur

Na de ochtenddienst is er weer een preekbespreking. Een mooie manier om met elkaar over de preek na te praten en samen God door Zijn Woord beter te leren kennen. Iedereen van harte welkom! Evenals de vorige keren sluiten we de preekbespreking af met een (niet verplichte) maaltijd.

Sluiten