Nationale Opschoondag

23 maart 2024, 08:30 uur

Het is belangrijk dat we als kerkelijke gemeente betrokken zijn met ons dorp. We zijn immers geroepen om tot zegen te zijn voor onze omgeving. De Nationale Opschoondag op 23 maart is daarvoor een mooie gelegenheid.
We zoeken nog mensen die op zaterdag 23 maart tussen 08.30 uur en 12.00 uur willen helpen. Om 08.00 uur staat de koffie klaar in de Ark. Je kan je opgeven bij Jonathan van Rijswijk (Abr Kuyperstraat 5, 4281 MG of jrijswijk@hotmail.com). Daarnaast zal er achter in de kerk een inschrijfformulier liggen. Je kunt je opgeven tot 10 maart zodat er spullen kunnen worden aangevraagd bij de gemeente.
Wij hopen op veel aanmeldingen zodat we Andel een stuk schoner krijgen.

Sluiten