Aelse Dag

18 mei 2024, 10:00 uur

Tijdens de Aelse Dag 18 mei (zaterdag voor Pinksteren) staan we met een aantal gemeenteleden met een eigen kraam op de jaarmarkt. We willen de marktbezoekers door een vraag uitdagen om een keuze te maken. Hun keuze kunnen ze kenbaar maken door een balletje in een grote glazen vaas te doen. Hiermee hopen we dat er ruimte ontstaat voor een gesprek over het geloof. Op deze manier willen we als christelijke gemeente zichtbaar zijn in ons dorp en het Evangelie doorgeven. We zijn nog op zoek naar mensen die mee willen doen of die ons op de achtergrond willen ondersteunen. Mocht u zich daartoe geroepen weten, meldt u zich dan gerust bij Martijn of Elise Bot. We willen u daarnaast ook om uw gebed vragen. We zijn immers afhankelijk van Gods zegen.

Sluiten