Biddend (leren) Bijbellezen

23 oktober 2023, 19:30 uur

Het kinderlied Lees je Bijbel, bid elke dag geeft kernachtig het meest noodzakelijke van het christelijke leven weer. Namelijk, de dagelijkse omgang met onze Heere en God. In veel van onze gezinnen wordt dit lied dan ook nog steeds gezongen. Maar daadwerkelijk handen en voeten geven aan de oproep van dit lied, kan als lastig en moeilijk worden ervaren. Dat terwijl we wel geloven dat het broodnodig is, goed voor ons zou zijn, we het ook zelf zouden willen en bovendien weten we dat onze God en Vader in Christus Jezus op deze wijze naar ons verlangd om zo omgang met ons te hebben. Daarom willen we als gemeente elkaar hierin ook stimuleren en onderwijzen. Daarvoor organiseren we dinsdagavond 24 oktober een avond waarop we vanuit Gods Woord handvaten willen meegeven om biddend Bijbel te (leren) lezen. Kortom, de avond gaat over de invulling van onze zogenoemde “stilletijd”. Inloop is vanaf 19.15 uur met koffie en thee. De avond zelf start 19.30 uur. Verdere berichtgeving volgt nog.

In verband met koffie en thee is het fijn als u zich van te voren opgeeft, dat kan bij Paul van der Wiel (0645271126, paulvanderwiel@ziggo.nl).
Paul van der Wiel & Ds. Ouwehand

Sluiten