Beslissing beroepen ds. Ouwehand

05 april 2024

Vanochtend heb ik aan de kerkenraad laten weten dat ik het beroep naar Scherpenzeel heb aangenomen. Via dit bericht wil ik ook jullie op de hoogte brengen. Zondagochtend hoop ik mijn besluit nader toe te lichten. De afgelopen drie weken is het voor mij duidelijk geworden dat God mij naar Scherpenzeel roept. In de eerste plaats gaat het om een overtuiging die God in je legt en vervolgens werd deze overtuiging de afgelopen periode versterkt. Waardoor ik innerlijk de ruimte kreeg om de gemeente van Andel los te laten. Hoe dan ook blijft dat het meest moeilijke onderdeel. De afgelopen vijf jaar hebben wij ons als gezin aan Andel mogen geven, zijn we van Andel en de mensen gaan houden en daarom valt het niet mee om ons van jullie los te maken. We geloven dat God ons leven leidt en dat Hij Zijn gemeente in Andel niet loslaat. In dat vertrouwen gaan we verder. We zullen voor de gemeente van Andel blijven bidden en we hopen dat jullie dat ook voor ons zullen doen. Bart en Hanneke Ouwehand

Sluiten