Dominee Vogelaar Sulawesi

20 februari 2024

Vrijdag 16 februari is dominee Vogelaar opnieuw uitgezonden naar Indonesië om daar te bouwen aan Gods gemeente. Op 11 februari was de uitzenddienst in Den Haag waar een afvaardiging van onze diaconie aanwezig was om samen met andere deelgenotengemeenten afscheid van hem en zijn familie te nemen en ze Gods zegen toe te wensen met hun reis en werk in Indonesië.
Wij wensen Laurens Jan, Lourina, Jefta Febe en Amos Gods zegen met hun nieuwe opdracht in Zuid-Sulawesi, dit keer vanuit de stad Makassar. We vragen u om de familie Vogelaar mee te nemen in het gebed.

Sluiten