Vertrouwenspersonen

21 februari 2024

Graag stellen we ons even voor. Wij zijn Ad Naijen, Ingrid den Dekker en Arian Schouten en binnen onze gemeente zijn wij als vertrouwenspersonen aangesteld. In deze rol willen we graag een bijdrage leveren aan veilig gemeente-zijn. Ad en Ingrid zijn binnen de gemeente vertrouwde gezichten en daarmee de interne vertrouwenspersonen. Arian staat buiten de gemeente en hoopt met zijn kennis en vaardigheden als externe vertrouwenspersoon een ondersteunende rol te kunnen spelen.

Uiteraard hopen we dat onze gemeente een veilige gemeente is; dat het een plek is waar u en jij zich veilig voelt. Toch kunnen zich situaties voordoen waarin je je minder of niet veilig voelt: situaties, waarin je te maken hebt met ongewenst gedrag. Samen willen we u en jou een plek bieden, waar je je verhaal kwijt kunt, waar je de vervelende dingen die je zijn overkomen bespreekbaar kunt maken. Mocht u/jij dus te maken krijgen met ongewenst gedrag (verbaal of fysiek geweld, seksuele intimidatie, discriminatie of pestgedrag), schroom dan niet om contact op te nemen met één van ons. We zijn bereid naar je te luisteren en je verder te helpen. Ons gesprek is vertrouwelijk.

Tot slot kan het in sommige gevallen prettig zijn om een vertrouwd gezicht te spreken. In dat geval is het voor de hand liggend om Ad of Ingrid te benaderen. Mocht het juist prettiger zijn om iemand van buiten de gemeente te spreken, dan kunt u het beste contact opnemen met Arian.

We hopen van harte dat u/jij ons weet te vinden, wanneer dat nodig is.

Hartelijke groet,

Ad Naijen, Ingrid den Dekker en Arian Schouten
​(Zie voor contactgegevens de contact pagina)

Sluiten