Brengt u een bezoekje aan een gemeentelid?

30 januari 2020

In een christelijke gemeente hebben we oog voor elkaar. In de Bijbel wordt de gemeente wel eens vergeleken met een familie. Familie omdat we door God aan elkaar gegeven zijn. Om deze reden zorgen we in de gemeente voor elkaar. Wilt u uw steentje bijdragen door een bezoek te brengen aan mensen die eenzaam zijn of bij gemeenteleden bij wie dit gewenst is? Bij het bezoek staat ontmoeting en sociaal contact centraal.

In het contactblad van februari 2020 staat beschreven wat het bezoekwerk inhoudt. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met ds. B.J.W. (Bart) Ouwehand.

Sluiten